Rheinmetall Česká Republika s.r.o.

Founded in July 2018, Rheinmetall Česká Republika s.r.o. is a subsidiary of Rheinmetall Landsysteme GmbH, with its headquarters in Trmice.

The company provides technical and logistic services to the Czech armed forces, in particular in connection with the acquisition of the successor to the BMP-2 armoured personnel carrier fleet. Rheinmetall Česká Republika also supports Rheinmetall Defence companies and Czech industrial partners in implementing cooperation projects.

The location in Trmice was chosen in order to be able to utilise the infrastructure of the companies in the automotive sector located there and to establish an industrial base for the development and production of the BMP-2 successor in the Czech Republic.

Společnost Rheinmetall Česká Republika s.r.o., založená v červenci roku 2018, je dceřinou společností Rheinmetall Landsysteme GmbH, se sídlem v Trmicích.
Tato společnost by měla zajišťovat technické a logistické činnosti pro české ozbrojené síly, a to především ve spojení s nákupem nových typů flotily obrněných transportérů BMP-2. Dále zajišťuje podnik Rheinmetall Česká Republika podporu jednotlivým společnostem v rámci podnikového odvětví Rheinmetall Defence, jakož i českým průmyslovým partnerům při realizaci společných projektů.
Sídlo společnosti v Trmicích bylo zvoleno za účelem využití zdejší infrastruktury, která je zde k dispozici pro místní automobilový průmysl a rovněž z důvodu vytvoření průmyslové výchozí základny pro vývoj a výrobu nových vozidel BMP-2 v České republice.

Lynx KF41 at IDET 2019 in Brno: the versatile infantry fighting vehicle will be entering the competition to replace the Czech Army’s fleet of the BMP-2.

Lynx KF41 at IDET 2019 in Brno: the versatile infantry fighting vehicle will be entering the competition to replace the Czech Army’s fleet of the BMP-2.

Lynx KF41 infantry fighting vehicle – Czech-made

By clicking on and playing this video, a connection to YouTube will be established, resulting in a data processing by YouTube (Google). By playing this video you agree to this data processing and to the setting of cookies on your device. Further information can be found here.

  • Rheinmetall Česká Republika s.r.o.

    Důlni 362/2
    40004 Trimice
    Czech Republic